Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering HT 18 åk 9

Skapad 2018-06-18 14:12 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Planering Hösttermin 2018 - Årskurs 9

Innehåll

Matriser

M2
Bedömningsmatris Franska ÅK 7 - 9

Franska/Spanska/Tyska

6 utvecklingsområder:
Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Nivå 4
A
Hörförståelse
Du förstår mycket lite av det du hör och kan därför inte redogöra för eller återberätta det du hört.
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört.
Läsförståelse
Du förstår mycket lite av vad du läser och kan därmed inte redogöra eller återberätta det du läst.
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läst
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst
Muntligt - Dialog
Du har svårigheter med att prata med någon annan på franska. Du kan inte formulera dig och du förstår inte den som du pratar med.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar med förstår dig i de allra flesta fall. Du läser av dialogen.
Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig. Du använder bara stödord.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt. Du använder inga stödord.
Muntligt - Presentation
Du svårigheter med att prata franska då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du har ett begränsat ordförråd och kan inte formulera dig i en mening.
Du pratar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Även om det du säger inte är helt korrekt kan de som lyssnar ändå uppfatta vad du pratar om.
Du pratar på ett enkelt, men ganska tydligt, sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du talar till viss del sammanhängande. För den du talar med är det i de flesta fall tydligt vad du säger
Du pratar på ett enkelt men tydligt sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kan binda ihop dina meningar och därmed prata ganska sammanhängande.
Skriftligt
Du har svårigheter med att skriva en mening på tyska/spanska/ franska. Du har ett begränsat ordförråd och gör dig inte helt förstådd. De många grammatiska felen gör det svårt för läsaren att förstå din text.
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande.
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel.Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Språkliga strategier
Du visar ännu inte förmåga att bearbeta dina texter och använder t ex mycket sällan ordbok, bokens gloslista eller dina anteckningar.
Du använder någon strategi i ditt arbete. T.ex. ordbok när du läser och skriver, anteckningar, omformuleringar etc.
Du använder några olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation något.
Du använder flera olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: