Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska / skriva åk 2

Skapad 2018-06-18 14:12 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 2 Svenska
Vi övar på att använda små, gemena, bokstäver i olika slags texter; sagor, dikter, faktatexter, berättelser och att skriva så andra kan läsa.

Använder mest gemena bokstäver när vi skriver, men övar på att börja meningar och namn med stor, versal, bokstav och att sätta ut punkt sist i en mening. Eleverna ska läsa igenom sin text och fundera om den kan förbättras.

Vi skriver både med penna och på datorn.

Innehåll

Syfte

Genom att öva ska du bli säkrare på att skriva olika texter, tro på dig själv och kunna skriva det du vill!

Kopplingar till Lgr 11

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Kopplingar till Lgr 11

Kunskapskrav

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv

Skriva 1-4
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan flera bokstäver och kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag använder små, gemena, bokstäver i texten utom i början av en mening och i namn. Jag sätter ut punkt.
Skriva 5-8
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag läser igenom och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: