Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna åk F

Skapad 2018-06-18 15:25 i Andersbergsskolan Halmstad
Eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk. De kommer lära sig nya begrepp och ord genom att lära känna till årstiderna och förändringen som sker mellan dem .
Grundskola F – 5 Modersmål
Eleven ska lära känna till årstiderna och månader på sitt modersmål och svenska språk .Eleven ska känna till ändringen av olika årstider och beskrivningen av varje årstid.

Innehåll

Eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk.

De kommer lära sig nya begrepp och ord genom att lära känna till årstiderna och förändringen som sker mellan dem .

 

 Följande frågor skall eleven kunna svara på :

 Hur många årstider har vi?

 Hur många månader har vi?

 Kan du namnen på veckodagarna?

 Kan redogöra för vad som är typiskt för de olika årstiderna?

 

Förmågor som skall utvecklas:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 

 

 

Så här jobbar vi: arbetssätt

Gör en tavla med de veckodagar eleverna är i skolan.

Skriv ut vädersymboler (finns på internet) för sol, regn, vind, snö o.s.v.

I början av lektionen får en elev välja rätt symbol, säga vilken dag och månad det är, beskriva väderleken och placera symbolen på rätt ställe på tavlan.

Vi ritar, skriver och läser om årstiderna och månaderna.

Vi läser och skriver enkla texter om veckodagarna, månaderna och årstiderna.

Vi ska träna både på digital och analogklocka.

Vilka kläder vi använder på de olika årstiderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: