Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, Pedagogisk planering - IKT 18/19

Skapad 2018-06-18 18:25 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet IKT - Informations och KommunikationsTeknik.

Innehåll

Syftet med  fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16.
Att tillsammans utforska de digitala verktygen och dess användningsområden inom olika fokusområde. Erbjuda barnen aktiviteter  där  multimedia och informationsteknik  används i skapande processer. Ge barnen erfarenheter och upplevelser av programmering. Öka barnens förståelse för källkritik.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

 - Analog programmering - grunderna i programmering med konkret material arbetar med olika digitala begrepp. Blue-Bot kan användas för att ytterligare utveckla arbetet.
- Green-screen - 
- Visuella appar - levande lärmiljöer genom att använda projektorn och visuella appar. 
- QR-kod - 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Analog programmering: Göra en dansalgoritm och en handtvättsalgoritm

Green-screen: Prova att spela in en videosekvens och välja olika bakgrund för att bekanta sig med verktyget.

Visuella appar: Använda projektorn för att skapa levande miljöer utifrån barnens intresseområden.

QR-kod: Skattjakt med hjälp av QR-koder

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: