Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-06-18 19:14 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Hur styrs Sverige? Du kommer under några veckor få arbeta med hur Sverige fungerar. Du kommer bland annat få lära dig hur ett riksdagsval går till, vad som är grunderna i en demokrati och diktatur samt vad skatt är och hur den fungerar.

Innehåll

 

Vi kommer under några veckors tid att arbeta med hur Sverige styrs. Du kommer bland annat få lära dig hur ett val går till, vad som är grunderna i en demokrati och diktatur samt hur Sverige fungerar. 

 

 

Syfte och långsiktigt mål (ämnesspecifika förmågor vårt arbete utgår ifrån)

 

Reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans

Analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur den fungerar

 

Kunskapskrav (kunskapskrav som är kopplade till de långsiktiga målen som vårt arbetsområde berör) 

 

Samhällsstrukturer

Begrepp

Demokrati och inflytande

Undersöka och diskutera samhällsfrågor

 

 

Konkretiserande mål:

 

Efter avslutat arbetsområde ska du nå upp till följande mål:

Du ska veta vad skillnaden mellan demokrati och diktatur är.

Ha grundläggande kunskaper om hur Sveriges riksdag och regering fungerar.

Känna till de vanligaste politiska partierna i Sverige samt vissa likheter och skillnader mellan dem.

Veta hur riksdagsvalet i Sverige går till.

Känna till vad skatt är och vad den används till.

Känna till Sveriges fyra grundlagar

 

 

Centralt innehåll (det centrala innehållet som arbetet kommer beröra)

 

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. 

Politiska partier och val i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven

Samhällsresurser och fördelning. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna til

 

 

Undervisning (Hur vi kommer att arbeta för att eleverna ska utveckla förmågor och kortsiktiga mål som arbetsområdet innefattar) 

 

 

Lärarledda genomgångar på Smartboarden där vi går igenom de politiska partierna, bakgrund, det politiska systemet, demokratiska beslutsprocesser med mera

Fördjupningar av ord och begrepp

Läsförståelse

Filmer med efterföljande diskussioner

Grupparbete där ni skapar ett eget land 

Pararbete där ni skapar ett eget politiskt parti 

 

Bedömning

 

Hur du beskriver vad som kännetecknar en demokrati och hur ett riksdagsval går till i Sverige

Hur du har kunskap om de riksdagspartierna och vad som skiljer dem åt

Hur du beskriver skatt och vad den används till

Hur du förklarar Sveriges grundlagar 

Hur du använder viktiga ord och begrepp

Grupparbete

Hur du resonerar i olika samhällsfrågor

Hur du resonerar i diskussioner 

Avslutande prov 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
    Sh  4-6
  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
    Sh  4-6
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4-6 Skolverket

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Människors & barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: