Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr, Svenska: Jakten på juvelerna åk 4 (17/18)

Skapad 2018-06-18 19:20 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska
I det här arbetsområdet får du möjlighet att bl a utveckla: -din förmåga att läsa med ökat flyt och inlevelse. -din förståelse kring olika typer av läsförståelsestrategier och din förmåga att använda dig av dessa. -din förmåga att förstå det du läst.

Innehåll

 med arbetsområdet:

Ur kursplanen:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

 

Förmågor vi tränar för att utveckla:

  •  
    läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
     
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  •  
    söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt Innehåll (årskurs 4-6)

Läsa och skriva


Tala, lyssna och samtala

 

 

Mål med arbetsområdet:

Du ska visa att du:

läser skönlitterär text (ur Jakten på juvelerna) med ökat flyt, samt inlevelse med viss anpassning till textens innehåll.

blivit medveten om olika lässtrategier som man kan använda sig av för att öka förståelsen av det lästa.

- blivit medveten om och visa förståelse för hur du kan söka svar på olika typer av läsförståelsefrågor med hjälp av olika lässtrategier.

blivit medveten om hur du kan formulera dina svar genom att knyta an till texten, frågeorden, dina egna erfarenheter och kunskaper.

deltar i samtal kring skönlitterära texter (ur boken "Jakten på juvelerna") 

- formulerar och ställer egna frågor till det du läst (i boken "Jakten på juvelerna").

 

Arbetssätt

I det här arbetsområdet kommer vi använda oss av den skönlitterära boken "Jakten på juvelerna". Tack vare "Skapande skola" kommer det att finnas en bok till var och en. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget.
Vi kommer även använda oss av chromebooks (SharePoint), EPA
Vi kommer att arbeta i olika konstellationer - gemensamt, mindre grupper, parvis och enskilt.


 Vi kommer att:
-inleda med att lyfta, repetera och förklara innebörden av olika lässtrategier.
-tillsammans "modella" hur man kan använda sig av de olika läsförståelsestrategierna.
-träna på att använda de olika lässtrategierna för att öka läsförståelsen.

-lyfta innebörden av olika typer av läsförståelsefrågor - på raderna, mellan raderna och bortom raderna.
-tillsammans "modella" hur man kan formulera, söka efter och besvara olika typer av läsförståelsefrågor.
Vi kommer tipsa varandra om hur man kan ta hjälp av t ex frågeord, text och bilder, samt hur man besvarar frågorna på ett mer utvecklande sätt.
-träna oss på att formulera, söka efter och besvara olika typer av läsförståelsefrågor.

- läsa texterna till de olika kapitlen i boken på olika sätt, både tyst och högt, t ex enskilt, parvis, högläsning och svansläsning.
- tipsa om hur man läser med flyt och inlevelse, samt uppmärksamma goda exempel under läsningen.

-avsluta med att göra ett författarbesök inne på stadsbiblioteket. Där kommer vi att få träffa författaren Per Bengtsson som skrivit boken.

 

 
Aktuella ord och begrepp:

på raderna, mellan raderna, bortom raderna, egna erfarenheter, formulera, läsa med flyt, läsa med inlevelse, skapa inre bilder, förutspå ...
  

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

läsa skönlitterär text, både tyst och högt. 

- förstå och använda olika lässtrategier när du läser.

förstå och besvara olika typer av läsförståelsefrågor.

delta i samtal kring skönlitterära texter.

- formulera och ställa egna frågor (både muntligt och skriftligt) till det lästa. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: