Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affären

Skapad 2018-06-19 06:32 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola F Matematik Svenska
Vi lär oss mer om affären, närmar oss matematiken samt skapa ett nyanserat språk och god kommunikation mellan eleverna.

Innehåll

Affären

 

Syfte: Att skapa medvetetet om att saker har ett värde och hur man handskas med betalningsmedel samt att få möta enkla räkneoperationer och problemlösningar.

 

Det här ska du lära dig:

 

 • Lekkoder - rollek
 • Språk
 • Matematik
 • Turtagning
 • Socialt samspel
 • Samarbete med hemmen (barnen får samla återvinningsmaterial hemma och ta med)
 • Skapande (barnen får vara med och utforma hela butiken)
 • Förstå pengars ungefärliga värde. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Pedagogerna deltar i leken och utmanar barnen att utveckla ett nyanserat talspråk, träna på turtagning och enkel matematik.
 • Barnen får ta med sig tomma förpackningar hemifrån som vi sedan använder i affären.
 • Vi använder fantasin och skapar egna varor av olika material som t ex trolldeg och måla träklossar.
 • Vi skriver skyltar och närmar oss bokstäver och siffror på ett meningsfullt sätt. 

 

 Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

 

 • Aktivt deltagande och reflektion i ämnet. 
 • Visar kunskap om olika typer av affärsformer. 
 • Kunna kategorisera varor. 
 • Visa kunskap om olika betalningsätt. 
 • Visa kännedom om olika mynt och sedlar.
 • Kunna enkla räkneoperationer och problemlösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: