Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren...

Skapad 2018-06-19 07:14 i Brearedsskolan Halmstad
Vi skriver en egen bok.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vilken bild får du upp i huvudet när du hör titeln "Den magiska dörren"? Vi ska nu skriva egna kapitelböcker med den titeln. Du ska försöka att förmedla din berättelse i ord och bild. Värm upp fingrarna och starta upp din fantasi för nu kör vi!

Innehåll

 Våra mål:

Du ska kunna:

 • skriva enkla texter på cromebook.
 • skriva berättelser med tydlig början, handling och slut
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor.
 • göra dina texter bättre med hjälp av omdömen.

Så här arbetar vi mot målen:

Vi kommer att börja att skriva kortare texter med hjälp av fyra-rutan. Under arbetets gång kommer vi att förbättra våra texter med kamratbedömning.
Vi kommer att träna hur man kan bedöma  texter som andra har skrivit (inte någon i klassen) i grupp för att sedan kunna bedöma våra egna texter. Vi kommer att skriva en egen bok som heter "Den magiska dörren". Där kommer vi att skriva ett kapitel i taget. Vi skriver våra kapitel på cromebooks. Varje kapitel bearbetas innan nästa kapitel skrivs.

Bedömning:

För godtagbara kunskaper kommer vi att bedöma att du:

 • skriver en text på cromebook utan hjälp.
 • skriver en kort berättelse i bedömningsstödet i svenska med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt.
 • läser någon annans text och ställa frågor till den så att den andre kan förbättra sin text.
 • utvecklar och förbättra dina texter efter andras frågor/omdömen.

För mer än godtagbara kunskaper kommer jag att bedöma att du:

 • bearbetar din text i sin cromebook genom att ändra t ex teckensnitt och storlek på texten.
 • skriver beskrivande texter.
 • läser dina egna och andras texter och då kan rätta stavfel och upptäcka om det saknas stor bokstav och punkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Den magiska dörren...

godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Skriva på dator
skriver en text på cromebook utan hjälp
bearbetar din text i sin cromebook genom att ändra t ex teckensnitt och storlek på texten
handling-början-slut
skriver en kort berättelse i bedömningsstödet i svenska med inledning, händelseförlopp och avslutning
skriver beskrivande texter
skiljetecken
använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt
ge omdöme
läser någon annans text och ställer frågor till den så att den andre kan förbättra sin text
läser dina egna och andras texter och kan då rätta stavfel och upptäcka om det saknas stor bokstav och punkt
bearbeta text
utvecklar och förbättra dina texter efter andras frågor/omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: