Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröväxternas byggnad och livscykel

Skapad 2018-06-19 07:47 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Biologi
Under arbetsområdet kommer du att får lära dig hur växterna är uppbyggda, hur de förökar sig och hur de sprider sig. Du får också lära dig hur växternas utseende påverkas av var de växer och namnen på några vanliga fröväxter.

Innehåll

1. Fröväxternas byggnad och livscykel

Vi kommer att ta upp följande:

 • Fröväxtens byggnad
 • Pollinering
 • Befruktning
 • Fröspridning
 • Fotosyntesen
 • Något om Carl von Linné, hans liv och verk
 • Namnen på några vanliga växter i närområdet

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på föreläsningar om ämnet, se på olika filmer, laborera och arbeta självständigt med olika uppgifter. Vi kommer också att göra minst en exkursion i närområdet.

5. Bedömning

Läraren bedömer ditt arbete i klassrummet, det laborativa och hur mycket du deltar i diskussioner och genomgångar. Du kommer även att få visa att du inhämtat de kunskaper som krävs för arbetsområdet genom att du i slutet får göra ett litet test. 

6. Kunskapskrav

Vid avslutat arbetsområde skall du kunna följande:

* Hur en fröväxt är uppbyggd och namnen på dess olika delar.

* Hur fröväxterna förökar och sprider sig.

* Vilka de olika huvudgupperna av fröväxter är och hur de sprids.

* Något om hur olika växtplatser påverkar de växter som lever där och hur växterna anpassar sig till miljön.

* Något om Carl von Linnés arbete och hur växterna är indelade.

* Namnen på fem vanliga fröväxter i närmiljön.

Uppgifter

 • Test på arbetsområde Fröväxter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Fröväxternas byggnad och livscykel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommentar
Aspekt 1
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör fröväxters byggnad och spridning genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör fröväxters byggnad och spridning genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör fröväxters byggnad och spridning genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 2
Fältstudier och undersökningar, frågeställningar och planeringar...
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 2
I arbetet använder eleven utrustning...
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändmålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Aspekt 3
Biologiska sammanhang och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samban inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Aspekt 3
Upptäckter och deras betydelse
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: