Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, årskurs 4

Skapad 2018-06-19 07:50 i Brännkärrsskolan Knivsta
En planering som är kopplad till Eldorado 4A.
Grundskola 4 Matematik
I årskurs 4 arbetar vi med talsystem, räknelagar, generaliseringar, geometri och problemläsning.

Innehåll

Matematik 

Mål och innehåll

Ur det centrala innehållet åk 4-6 samt kunskapskravet i Lgr11.

Målet i matematik i årskurs 4 är att du ska kunna/känna till:

 • hur positionssystemet fungerar, dvs olika tals värde inom talområdet 1-100 000
 • bedöma en beräknings rimlighet inom talområdet 0-1000
 • olika räknelagar och att generalisera talkamrater och tabeller
 • räkna med obekanta tal ex a+6=17, då är a=11
 • lösa enkla ekvationer med hjälp av likhetstänkande
 • storleksordna tal (bråktal, negativa tal, decimaltal mm) och sätta ut dem på en tallinje
 • förklara begreppen linje, stråle, sträcka, kurva, punkt, skärningspunkt och parallella linjer
 • rita, mäta och benämna olika tvådimensionella former samt deras egenskaper
 • skillnaden mellan omkrets och area samt räkna ut dessa 
 • begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel samt likbent och liksidig triangel
 • avbilda symmetriska former
 • lösa matematiska problem genom att använda tidigare kunskaper
 • förklara hur du tänker både muntligt och skriftligt

 

Metod och arbetssätt 

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera matematik tillsammans i helklass, mindre grupper, par och enskilt (EPA)
 • se filmer och göra egna "mattefilmer"
 • räkna enskilt via matematikportalen och i häften/böcker
 • arbete med par- eller gruppuppgifter
 • arbeta med konkret material t.ex räkneaskar (ekvationer)
 • använda laborativt material t.ex. mattespel
 • jobba med NTA-lådan Mönster och algebra

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • lösa uppgifter på egen hand eller med hjälp av en kamrat eller vuxen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder/strategier vid beräkningar 
 • använda och analysera matematiska begrepp
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • redogöra, resonera och argumentera för frågeställningar, beräkningar och slutsatser både muntligt och skriftligt

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har något förslag till hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet. Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har kännedom om några grundläggande matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan med hjälp hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du behöver hjälp för att föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan med hjälp redogöra för dina egna påståenden/beräkningar.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: