Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2018-06-19 08:47 i Bosgårdsskolan Varberg
"Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt." Lgr11
Grundskola F – 3 Musik
Musik beskrivs som konstnärligt och emotionellt. Musik är en av de största konst- och underhållningsformerna. Det är ett yrke, ett fritidsintresse och ett verktyg för kommunikation. Vi hoppas skapa ett intresse hos eleverna kring musik genom sång, rytmik och musikskapande.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Mu
Musik, år 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Gemensam sång**
Jag försöker att sjunga sånger tillsammans med andra.
Jag kan oftast sjunga tillsammans med andra.
Jag kan sjunga tillsammans med andra.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
**Spela instrument**
Jag försöker att spela rytminstrument tillsammans med andra.
Jag kan oftast spela något rytminstrument tillsammans med andra.
Jag kan spela något rytminstrument tillsammans med andra.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
**Skapa musik**
Jag försöker att härma rytmer och göra rörelser till musik .
Jag kan oftast härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Jag kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
**Resonemang om musik och musicerande**
Jag kan, med hjälp av någon, berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Jag kan, med lite stöd, berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Jag kan berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
**Urskilja musikaliska karaktärsdrag**
Jag kan berätta vad som är typiskt för något instrument.
Jag kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Jag känner igen någon sång som är typisk för Sverige.
Jag kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Jag känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
**Exempel på instrument**
Jag kan, med hjälp av någon, namnge några vanliga instrument.
Jag kan, med lite stöd, namnge några vanliga instrument.
Jag kan namnge några vanliga instrument.
Med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: