Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa i tiden

Skapad 2018-06-19 09:27 i Noltorpsskolan Alingsås
SO Historia årskurs 2.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Teknik Historia
Från människans uppkomst och fram genom forntiden. Vi kommer också att göra en tidsresa hur tekniken har förändrats genom tiden. Du kommer att få veta hur de enkla maskinerna har utvecklats, deras funktion och kraftöverföring.

Innehåll

Arbetsområde/innehåll

Vi kommer under vårterminen att lära oss om "livets utveckling," människans uppkomst och vandringar. Genom att använda oss av en tidslinje får vi en uppfattning om tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Genom vår resa kommer du också att få kännedom om hur tekniska verktyg har skapats och utvecklats över tid. Vi kommer också läsa om gudar och hjältar i nordisk mytologi.

Arbetssätt......

. Vi kommer att använda oss av en tidslinje  för att tydliggöra livets utveckling
. Vi kommer att titta på olika filmer om forntiden
. Vi kommer att använda faktaböcker och internet för att söka information
. Vi kommer söka orsak och verkan varför människorna flyttade från plats till plats

. Vi kommer att studera de enkla maskinernas uppkomst, utveckling och hur de har påverkat människans livsmönster.

. Vi kommer att läsa om gudar och hjältar i nordisk mytologi

Syfte och centralt innehåll från LGR 11 om det valda ämnesområdet.

Bedömning mot kunskapskraven i åk 3

Kunna muntligt berätta om orsaker varför människorna under denna tidsperiod flyttade från plats till plats
Kunna förklara vad en tidslinje är och hur man använder den

Kunna berätta om de enkla maskinernas funktion och hur dessa har utvecklats över tid. Du ska också kunna ange några delar som samverkar i ett enkelt tekniskt föremål.

Du kommer att få bygga en enkel modell av hur människan levde i forntiden.
Kunna berätta om några gudar och hjältar i nordisk mytologi

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: