Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2018-06-19 09:46 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 5 SO (år 1-3)
Du kommer att lära dig mer om

- att familjer kan se olika ut.

- jämställdhet

- arbete förr och nu

- privatekonomi

- barnkonventionen

- demokrati

Innehåll

Så här ska jag skall lära mig

Göra ett eget släkträd.
Intevjua äldre släktingar och berätta om detta i klassen.
Läsa och diskutera i helklass kring arbete förr och nu.
Diskutera kring inkomster och utgifter.
Läsa och diskutera kring jämställdhet.
Läsa och diskutera kring barnkonventionen.
Vi diskuterar också varje vecka kring vad som händer i Sverige och i andra länder. Vi tittar också på Lilla aktuellt varje vecka.
Vi diskuterar demokrati i Sverige och i andra länder.
Vi har klassråd.


Info till er föräldrar

Diskutera gärna med era barn om vad som händer i Sverige och runt om
i världen. Man kan se aktuellt tillsammans eller titta i nyhetstidningar.

Mål

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

SO

Matrisen i samhällskunskap finns under fliken bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: