Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Sagor - lyssna, skriva och berätta

Skapad 2018-06-19 10:19 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska tillsammans med dina klasskompisar få lyssna på olika sagor och även prova på att skriva dina egna. Vi kommer att kombinera sagornas spännande innehåll med att träna vårt eget skrivande med hjälp av ASL (Att skriva sig till läsning).

Innehåll

Arbetsområde:

Sagor visar oss en fantasifull värld, där rättvisa och orättvisa möts och där ondskan oftast besegras. Sagor ger oss även möjligheten att reflektera över många frågor t.ex. Varför behöver prinsessor ofta räddas? Varför är trollen alltid elaka? men även bredare frågor som Vad är egentligen lycka? Varför är människor avundsjuka? Vad innebär rättvisa?

Inom detta arbetsområde använder vi sagor som en utgångspunkt för att träna ditt eget berättande, utveckla din fantasi samt hjälpa dig att bli bättre på att skriva egna texter. Genom att vi lyssnar på många sagor kan du som elev förstå hur sagor är uppbyggda: med en inledning, handling och avslut samt att det löper en råd tråd genom berättelsen.

Mål för eleven:

Du som elev kommer att få utveckla dina kunskaper gällande sagors typiska strukturer och innehåll. Du kommer även att få utveckla din skrivförmåga, samt dina analyserande och reflekterande förmågor. 

Arbetssätt:

Du kommer att få:

 • lyssna på konstsagor, folksagor och fabler.
 • upptäcka hur sagor ofta är uppbyggda,
 • diskutera vilka de typiska karaktärerna är och analysera dessa ur ett genusperspektiv.
 • göra en tankekarta (mall) och skriva en saga med hjälp av den
 • låta fantasin flöda i ditt ASL-arbete (Att skriva sig till läsning)
 • illustrera din saga
 • svara på frågor och återberätta delar av sagor
 • diskutera vad sagorna har att berätta för oss om ondska/godhet, rättvisa/orättvisa och vad vi kan lära oss av dem

Redovisning/Bedömning:

Du kommer att få visa dina nya kunskaper genom att skriva, rita och berätta om dem. Du visar att du känner igen sagors strukturer i din egna saga, samt illustrerar denna. Du deltar i lektioner genom att lyssna, återberätta och ställa frågor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

Sv SvA
DS Sagor - lyssna, skriva och berätta

Har ej deltagit/Ej visat kunskap
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag lyssnar på sagor och deltar i diskussioner kring dessa.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Jag har förståelse för hur sagor ofta är uppbyggda.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Jag kan skriva en saga utifrån egna stödord.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Jag kan illustrera min saga.
 • Bl  1-3
Jag kan läsa min saga eller en annan text för några klasskamrater.
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: