Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 1B, kapitel 9-10

Skapad 2018-06-19 10:28 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 1 Matematik
I dessa kapitel kommer vi att arbeta med: Kap 9: talen elva till nitton tiotal och ental addition - strategier tanketavlor kap 10: jämna och udda tal mönster i talföljder addition, subtraktion - välja räknesätt klockan - hela och halva timmar

Innehåll

Målet med arbetet är att:

Kap 9

 • Kunna räkna i talområdet 11-19, addition och subtraktion.
 • Kunna strategierna: subtrahera alla tiotal, alla ental och nästan alla ental. 
 • Kunna känna till diskutera kring och skapa en räknehändelse.
 • Kunna dela översätta ett matematiskt uttryck till bild och ord (tanketavla) 

Kap 10

 • Kunna använda klockans hela och halva timmar
 • Känna igen och förklara skillnaden mellan jämna och udda tal. 
 • Välja räknesätt till en räknehändelse eller uttryck.
 • använda sambandet mellan addition och subtraktion för att kontrollera egna uträkningar.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Arbeta enskilt, i par, grupp , halvklass och helklass. 
 • Ha lektioner både inomhus och utomhus.
 • Diskutera de olika begreppen och "tänka högt".
 • Spela mattespel och använda BIngels kapitel 4-6

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 Att vara aktiv muntligt på lektioneri helklass och i samtal med klasskamrater

 Att vara aktiv skriftligt genom att arbeta i matteboken.

Vi fyller i matriser som visar din kunskapsnivå.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Vi bedömer din arbetsinsats muntligt och skriftligt kontinuerligt under arbetets gång. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Koll på matematik 1A, kapitel 4-6

Begrepp:

Känna till och kunna använda begreppen fler än/färre än, ökning/minskning samt summa/skillnad.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Fler än och Färre än
Känna till och kunna använda begreppen fler än/färre än, ökning/minskning samt summa/skillnad.
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om begreppen fler än/färre än, ökning/minskning samt summa/skillnad.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om begreppen fler än/färre än, ökning/minskning samt summa/skillnad.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om begreppen fler än/färre än, ökning/minskning samt summa/skillnad.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om begreppen fler än/färre än, ökning/minskning samt summa/skillnad.

Dela upp tal i talområdet 0-10

Kunna dela upp tal i talområdet 0-10 i två termer.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Del upp tal
Kunna dela upp tal i talområdet 0-10 i två termer.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar att dela upp tal i talområdet 0-10 i två termer.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som som handlar att dela upp tal i talområdet 0-10 i två termer.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner som handlar att dela upp tal i talområdet 0-10 i två termer.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om om som handlar att dela upp tal i talområdet 0-10 i två termer.

Klockan

Du vet vad de olika visarna heter och du kan ställa klockan på hel timma.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Klockan
Du vet vad de olika visarna heter och du kan ställa klockan på hel timma.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om vad de olika visarna heter och att ställa klockan på hel timma.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om vad de olika visarna heter och att ställa klockan på hel timma.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner som handlar om vad de olika visarna heter och att ställa klockan på hel timma.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner som handlar om vad de olika visarna heter och att ställa klockan på hel timma.

Räkna i talområdet 0-10 i addition

Du kan lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i addition.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Addition 0-10
Du kan lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i addition.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i addition.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i addition.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i addition.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i addition.

Räkna i talområdet 0-10 i subtraktion

Du kan lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i subtraktion.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Subtraktion 0-10
Du kan lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i subtraktion.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i subtraktion.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i subtraktion.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i subtraktion.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner som handlar om att lösa räkneuppgifter i talområdet 0-10 i subtraktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: