Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Number the stars", year 8

Skapad 2018-06-19 10:31 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
"How brave are you, little Annemarie?"

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

arbeta med en ljudbok tillsammans i klassen. Då får du möjlighet att lyssna och samtidigt läsa en bok. Vi tränar då på att förstå innehållet i en längre text, lyssna till uttal och intonation och bygga upp ordförrådet.

Arbetssätt

Vi ska i helklass läsa och lyssna till en bok som heter "Number the stars". Under arbetets gång kommer vi att i helklass och mindre grupper diskutera innehåll, karaktärer, ord och uttal. Vi kommer att ha glosträning eller annan läxa varje vecka och avslutningsvis kommer du att skriva en recension om boken.

Bedömning

Gruppdiskussioner, kortare skrivuppgifter och avslutande recension.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: