👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BV 3 Ch 1 Bienvenu Per!

Skapad 2018-06-19 10:34 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Välkommen! Vi läser om en utbytesstudent i Frankrike, en typisk fransk frukost och vilka artighetsfraser man kan använda. Vi påbörjar också läsning av serien Vive la colo!.

Innehåll

Chapitre 1 

Efter avslutat arbetsområde kommer du att kunna:

 • förstå text om en utbytesstudent i Frankrike
 • ord och fraser som har med området att göra
 • muntligt och skriftligt använda dig av några vanliga artighetsfraser
 • muntligt och skriftligt kunna berätta vad du äter till frukost
 • läsa en serie (som löper över hela läsåret, extensiv läsning)
 • förstå och tillämpa grammatik vi gått igenom:
  • verben être (att vara), avoir (att ha) och -er-verb i presens

Bedömningsunderlag:

 • löpande under lektion
 • framförande av dialog
 • genom en diagnos - i diagnosen ingår
  • hörförståelse
  • läsförståelse (en utbytesstudent berättar)
  • ordförståelse (placera in rätt ord i mening)
  • verbböjning
  • skriftligt berätta om din frukost

 

Uppgifter

 • Le petit déjeuner

Matriser

M2
Diagnos Bienvenu Per

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet eller delar av tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet eller delar av texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Arbetsområdets vokabulär
Du har lärt dig en del ord och fraser kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem korrekt i meningar.
Verbanvändning
Presens av regelbundna er-verb samt presens av avoir och être
Du har lärt dig en del former och kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använda dem korrekt i meningar.
Skriva
Om vad man äter och dricker till frukost
Du formulerar dig enkelt och begripligt med enstaka fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du beskriver relativt utförligt.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du beskriver utförligt.