Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap. 5, och 6. "Geometri" och "Volym och vikt"

Skapad 2018-06-19 10:38 i Almtunaskolan Uppsala
Här ska vi fortsätta räkna med tal i decimalform. Vi ska lära oss avrunda och överslagsräkna. Vi ska repetera och färdighetsträna bland annat uppställningar i de fyra räknesätten. Även nya områden inom geometri, vikt och volym ska du få möta.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer få möta nya områden i geometri där vi kommer mäta och omvandla mellan olika längdenheter. Vi kommer möta och arbeta med skala, vinklar omkrets, area, vikt och volym.

Innehåll

Syfte

 

Konkretisering av mål

Detta arbetsområde som är indelat i två kapitel ska då få träna på följande mål:

Kapitel 5

 • mäta och jämföra längder
 • samband mellan längdenheter
 • skala
 • mäta och jämföra vinklar
 • egenskaper hos vanliga figurer som triangel, rektangel mm
 • area och omkrets för vanliga figurer

Kapitel 6

 • Jämföra och uppskatta olika föremåls volym och vikt
 • samband mellan olika enheter i volym och vikt
 • lämpliga metoder för beräkningar
 • använda miniräknare

 

Begrepp:

Spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, bas, höjd, parallellogram, romb, omkrets, area.

Liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, kilo, hekto, deci, centi och milli.

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och genomgångar där du introduceras och får träna på de olika momenten. 
 • Du kommer att arbeta enskilt med din planering med uppgifter på olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp och lösa uppgifter som kräver kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt för att synliggöra och förstärka de matematiska områdena.

 

Bedömning

Du kommer redovisa dina kunskaper på lektioner, vid genomgångar, enskilt arbete samt grupparbeten. Vi kommer även ha skriftliga test. 

 

Förmågor:

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: