Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utkast Med sikte mot framtiden Ht-18

Skapad 2018-06-19 11:12 i Svärdsjöskolan Falun
Vi tillverkar emojier som ska smycka entrén. Slöjdlärare Margareta Olofsson, Christina Ryström Andersen och Lars Börjesson.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Emoji, är ett ideogram eller smileys, som först användas i japanska elektroniska meddelanden och webbsidor och som nu används över hela världen. Den första skapades 1998-99 av Shigetaka Kurita Tanken är att du ska skapa en tredimensionell emeoji. Christina Ryström-Andersen, Lars Börjesson, Maggan Olofsson

Innehåll

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, tillverka din egendesignade emoij och värdera slutresultatet. Här kan du vidareutveckla tekniker som du tillämpade när du gjorde ditt hjärta. Titta gärna en gång till på kommentarerna som vi skrivit i dina planeringar, där har du tips på fortsatt utveckling. Det är exempel på progression i ämnet.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att få arbeta med hela processen från idé via praktiskt arbete till värdering.

Undervisning/Metoder

Du kommer delvis att jobba  självständigt och pröva ompröva olika slöjdtekniker.

Vi kommer ha genomgång av planeringsbladet.

 

Du ska

 • planera ditt arbete i arbetsbladet, med ritad skiss/skisser och text på din idé inte större än A7 format.
 • tänk på att det ska vara en fram och baksida, tredimensionell alltså, för den ska hänga som en gigantisk mobil i skolans entré
 • skriva loggbok om din arbetsprocess
 • arbeta praktiskt
 • värdera din arbetsinsats

 

Måldialog:

Det sker i samråd med eleverna och att det dokumenteras på planeringsbladet.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker i samråd slöjdlärare och eleven emellan. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd, åk 7-9

F
E
D
C
B
A
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material efter instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material efter instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material efter instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap och säkerhet
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.
Använda redskap och säkerhet
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett väl utvecklat sätt.
Inspirationsmaterial
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Kombinera
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen väljer du med lite hjälp olika sätt att komma vidare.
Under arbetsprocessen hjälper du till att formulera olika sätt att komma vidare.
Under arbetsprocessen väljer du själv olika sätt att komma vidare.
Ge omdömen
Du kan enkelt berätta vad du har gjort med viss användning av slöjdspecifika ord.
Du kan utvecklat berätta vad du har gjort med relativt god användning av slöjdspecifika ord.
Du kan välutvecklat berätta vad du har gjort med god användning av slöjdspecifika ord.
Tolka
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då enkelt om symboler, färg, form och material med koppling till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då utvecklat om symboler, färg, form och material med koppling till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då välutvecklat om symboler, färg, form och material med koppling till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: