Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Åk 5, HT 2018

Skapad 2018-06-19 11:21 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 5 Engelska
Du får träna på att fråga efter vägen, beställa mat och berätta om något du varit med om och om din släkt. Du får även vidareutveckla din kunskaper om engelska verb i tredje person.

Innehåll

 

När?     Innehåll:

V.34-36: My Summer

V.37-39: Where I Live

V.40-42: Eating Out

V.43: Prov samt Halloween

V.45-47: My Family Tree

V.48-50: My Sport

V.51: Prov samt Christmas

 

När terminen är slut ska jag…

… ha utökat mitt ordförråd inom t. ex länder, fordon, byggnader, väder, mat, tid, familjen, sport, djur, musik och kroppen.

… ha lärt mig att böja några engelska oregelbundna verb och ha fått träna på att använda –s i tredje person.

… kunna berätta på engelska om något jag varit med om, fråga om och beskriva vägen och beställa mat från en enkel meny.

… kunna skriva en kort text på engelska och skriva svar på frågor inom ämnesområdena som nämnts ovan.

… kunna förstå och följa enkla muntliga och skriftliga instruktioner på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: