Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa inomhus åk 3

Skapad 2018-06-19 11:53 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Du kommer få möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta och visa respekt för andra. Du kommer lära dig om säkerhet i samband med fysiska aktiviteter, samt hur man förebygger skador. Du kommer få leka, röra dig till musik, ha redskapsgymnastik, träna styrka, kondition, prova olika bollsporter och känna rörelseglädje.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • Delta i enkla och sammansatta redskapsövningar i form av stationer och banor.

 • Utföra övningar i takt, rytm och improvisation till musik, samt danser.

 • Samarbeta i lek och spel.

 • Visa hänsyn samt hantera med- och motgång i lek

 • Träna teknik, taktik och regler i bollspel och lekar.

 • Delta under korta teoripass om hur kroppen fungerar i fysiskt arbete t.ex. vid styrke- och konditionsträning.

 • Delta i teoripass om första hjälpen, livräddning och bad- och isvett.

 • Förstå vikten av att värma upp före aktivitet och att lyfta redskapen på rätt sätt för att förebygga skador.

 

Undervisning

Du kommer få:

 • Utföra enkla och sammansatta redskapsövningar i form av stationer och banor.

 • Utföra övningar i takt, rytm och improvisation till musik, samt danser.

 • Samarbeta i lek och spel.

 • Träna på att visa hänsyn samt hantera med- och motgång i lek

 • Träna teknik, taktik och regler i bollspel och lekar.

 • Ha korta teoripass om hur kroppen fungerar i fysiskt arbete t.ex. vid styrke- och konditionsträning.

 • Ha teoripass om första hjälpen, livräddning och bad- och isvett.

 • Lära dig om vikten av att värma upp före aktivitet och att lyfta redskapen på rätt sätt för att förebygga skador.

 • Åka skridskor vid ett tillfälle i Vättlehallen.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Utveckla din teknik och din styrka för att öka prestationsförmågan.

 • Utveckla din motorik och koordination i mer avancerade övningar/redskapsövningar.

 • Efterleva regler i lek/bollspel samt ta hänsyn till andra.

 • Utveckla din teknik- och taktikkänsla i lek/bollspel.

 • Klara av svårare rörelser till musik, danser och hur du utvecklar eget skapande.

 • Reflektera och diskutera i frågor om hur kroppen fungerar i fysiskt arbete.

 • Förstå vikten av uppvärmning och hur du förebygger skador.

 • Förstå vikten av god hygien i samband med idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: