👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivrummet åk 5 - Instruerande texter - "instruktion"

Skapad 2018-06-19 12:18 i Almtunaskolan Uppsala
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Bild Svenska
När du inte vet hur något ska göras behöver du tydliga och enkla instruktioner. Det kan till exempel vara när du ska koppla in en dator, laga en maträtt eller spela ett spel. Det är viktigt att instruerande texter är lätta att följa, annars blir det lätt fel. Nu ska du få lära dig skriva instruerande texter. Vi utgår från boken Zick Zack och lär oss vad som behöver vara med i en instruktion för att den ska vara lätt att följa. Vi skriver också korta och tydliga meningar med verb i imperativ.Tillsammans läser och bedömer vi olika elevtexter för att sedan avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text på egen hand.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 • Syfte
 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 • Centralt innehåll
 • Bl 4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • förstå syftet med enkla instruktioner
 • kunna strukturera en instruerande text med en passande rubrik, lista på material som behövs och en arbetsgång i punktform och kronologisk ordning.
 • kunna använda bilder som stöd till texten för att göra texten lättare att förstå.
 • kunna skriva verb i imperativform.
 • kunna knyta samman stegen i arbetsgången med hjälp av tidsord.
 • kunna använda beskrivande verb och adjektiv.
 • kunna bedöma din egen och andras texter genom att ge positiva kommentarer och kommentarer på vad som kan bli bättre.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som bygger upp en instruerand text.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

 Jag kommer att bedöma

 • ditt arbete under lektionstid
 • din avslutande skrivna text.
 • din förmåga att läsa och förstå en instruerande text.
 • din förmåga att ge och ta emot respons

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift- skriv en egen instruktion

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6