Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2018-06-19 12:24 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Geografi Biologi
Finns det blommor med päls?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om det finns blommor med päls?

När vi förstår vad som händer i naturen kan vi göra val som är nyttiga och kloka för oss människor och som samtidigt är bra för miljön och naturen. 

Detta ska vi lära 

Du ska kunna:

 •  namnge växter och djur på i Alperna
 • berätta om hur växter och djur kan överleva på fjället
 •  beskriva vad som menas med växtzoner
 •  förklara hur människan påverkar fjällens och Alpernas natur
 •  berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna

Arbetssätt

Du kommer att läsa texter och svara på frågor.
Du kommer att diskutera och resonera om olika fenomen i naturen.
Du kommer att få se på naturfilmer och söka svar på frågor i böcker och på internet.

Elevinflytande

Du påverkar arbetsklimatet i klassrummet genom hur du deltar.

Du väljer vad du vill ta reda på mer fakta om.

Förmågor du kommer att få möjlighet att utveckla

Under lektionerna kommer du att ges tillfälle att diskutera och resonera. Du kommer träna att använda begrepp och modeller för att beskriva och förklara.  

Bedömning:

Du ska visa att du kan:

 • samtala och diskutera
 • namnen på några vanliga växter och djur  i Alperna
 • förklara hur växter och djur kan överleva på fjället 
 • beskriva vad som menas med en växtzon 
 • förklara hur människan påverkar fjällens och Alpernas natur
 • beskriva skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: