Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i djurens liv

Skapad 2018-06-19 12:47 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du kommer få veta mer om vilka djur vi har i vår närhet, hur de lever, vad de äter, hur de förökar sig och anpassar sig till årstiderna.

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att ta ställning i olika frågor
 • använda biologins begrepp för att förklara samband i naturen

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • berätta om några olika djurs livscykler (tex. däggdjur, fågel, fisk, fjäril, groda)
 • berätta hur några djur anpassar sig till årstiderna (tex hare, fågel, igelkott, björn och ekorre)
 • beskriva några olika näringskedjor
 • namnge några djur som finns i våra skogar
 • dokumentera ditt arbete med ord och bild
 • använda dig av din dokumentation i samtal och diskussioner

Viktiga begrepp som du kommer få möta är:

 • årstid
 • däggdjur
 • föda levande ungar
 • flyttfågel
 • stannfågel
 • anpassning
 • livscykel
 • larv, puppa, fjäril
 • ägg, grodyngel, groda
 • näringskedja
 • näringsväv
 • föda - mat
 • näring
 • energi
 • producent
 • konsument
 • toppkonsument

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • titta på filmer
 • läsa i NO-boken
 • diskutera
 • sortera djur efter egenskaper
 • läsa faktatexter om djur (även på svenskalektionerna)
 • kooperativa arbetssätt som som karusellen, EPA, fråga-fråga-byt, hör vi ihop, mina ord-dina ord, ping-pong-prat.
 • dokumentera med ord och bild
 • koppla våra nya kunskaper till det vi redan vet om hållbar utveckling

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • film
 • kahoot
 • möjlighet att dokumentera med foto och lägga ut på din lärlogg
 • skriva på skolstil på iPad

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • kooperativa arbetssätt 
 • vi utgår från klassens erfarenheter av djur och natur i diskussioner
 • du får vara med och utvärdera undervisningen genom exit ticket och rate it.
 • du får välja något djur att arbeta med

 Du kommer du få visa din kunskap genom:

Formativ och summativ bedömning

 • din dokumentation
 • samtal lärare elev
 • samtal elev-elev
 • observationer

Övrigt

Näringsväv: https://www.youtube.com/watch?v=krdVaQ0_uOs 

Näringskedjor: https://www.youtube.com/watch?v=sPbHEe9iwjg 

Vintern: https://urskola.se/Produkter/194695-Varmt-kallt-och-mittemellan-Vinter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: