Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2018-06-19 12:55 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Solens strålar har märkliga egenskaper. De syns inte , men ändå lyser de upp och sätter färg på vår tillvaro. Solens UV-strålning kan vi inte heller se direkt, men ändå ger den oss bruna ben på stranden. Idag har vi lärt oss att skicka information med hjälp av ljus, snabbare än någonsin tidigare. Ledningar av glas håller på att ersätta våra teleledningar av koppar. Vi kan också skapa ljus som inte förekommer naturligt, nämligen laser. Med laser kan vi till exempel mäta avstånd och operera närsynthet.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig:

 • hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse
 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i t.ex. glas och vatten
 • hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
 • att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
 • varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig
 • resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden
 • beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt
 • att strålningsenergi är en av flera energiformer

Arbetsgång:

 • Föreläsningar där du dokumenterar samt deltar i diskussioner
 • Läsning i huvudboken samt instuderingsfrågor
 • Filmer
 • Simulator
 • Laborationer och problemlösningsuppgifter
 • Perspektiv - skriftlig gruppuppgift 
 • Finalen - skriftlig enskild uppgift
 • Prov

Bedömning:

 • Kommunikativt i diskussioner (enskilt, i grupp samt i helklass) samt i skriftligt resonemang (laborativt, perspektiv, finalen, prov)
 • Laborativt (hur du genomför laborationer, dokumenterar dem samt redovisar resultat, med digitala hjälpmedel)
 • Begreppsligt (perspektiv, laborationerna, finalen, prov)

Uppgifter

 • Instuderingsuppgifter kap 5.3

 • Instuderingsuppgifter kap 5.2

 • Instuderingsuppgifter kap 5.1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljus

E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör arbetsområdet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ...
...enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
...utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
...välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ...
... och i huvudsak fungerande sätt.
...och ändamålsenligt sätt.
...ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
... dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla ...
Du gör utvecklade ...
Du gör välutvecklade ...
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du visar att du har grundläggande kunskaper runt arbetsområdet ljus.
Du visar att du har goda kunskaper runt arbetsområdet ljus.
Du visar att du har mycket goda kunskaper runt arbetsområdet ljus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: