Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion och kap. 1 Etnicitet och kulturmöten

Skapad 2018-06-19 13:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Sociologi
I detta moment går vi igenom grunderna och utgångspunkterna för kursens innehåll samt centrala begrepp. Momentet avslutas med ett skriftligt prov på kapitel 1 i läroboken.

Innehåll

Allt genomgångs- och övningsmaterial tillhandahålls via OneNote.

 

I momentet ingår följande arbetssätt:

 • Prezi-genomgångar
 • Läsning i läroboken, kap. 1
 • Klassrumsövningar
 • Skrivuppgift, analys av olika former av rasism
 • Filmvisning, Sameblod
 • Diskussioner i mindre grupper samt i helklass
 • Instuderingsfrågor inför provet

 

Momentet examineras genom:

 • Skriftligt prov

 

Syfte med momentet:

Se kopplingar till läroplanen samt matrisen nedan!

Uppgifter

 • Rasism Etnicitet och kulturmöten

 • Rasism Etnicitet och kulturmöten

 • Examination Kap. 1

 • Examination Kap. 1

 • kl. 14.20 Muntlig examination

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
  Soi  -
 • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
  Soi  -

Matriser

Soi
Etnicitet & kulturmöten

E
C
A
Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: