👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk3

Skapad 2018-06-19 13:46 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Forntiden
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3)
Vi ska läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje.

Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • förklarar hur livet uppstod på jorden.
 • namnge och veta skillnader samt likheter till de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. 
 • samtalar om människans uppkomst.
 • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna.
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden.  

 

Arbetsformer

 •  Berätta och diskutera om dessa tidsåldrar.
 • Skriva ner och dokumentera människans utveckling, arbeta i studieboken.
 • Läsa faktatexter och skriva faktatexter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO

Matriser

NO Sv Bl SO
Forntiden åk3

Nivå 1
Med stöd godtagbara kunskaper.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Ny aspekt
Du kan med bildstöd berätta vad forntidens tidslinje innebär.
Du kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Du har mer än godtagbara kunskaper vad det gäller tidlinje och tidsbegrepp.
Aspekt 1
Du kan med bildstöd förklara hur livet uppstod på jorden.
Du kan förklara hur livet uppstod på jorden.
Du har mer än godtagbara kunskaper vad det gäller livets uppkomst.
Ny aspekt
Du kan med bildstöd berätta om Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Du kan berätta om, visa på skillnader och likheter mellan Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Du har mer än godtagbara kunskaper vad det gäller skillnader och likheter mellan tidsepokerna.
Ny aspekt
Du kan med bildstöd föra enklare resonemang om människans uppkomst.
Du kan samtala om människans uppkomst.
Du har mer än godtagbara kunskaper vad det gäller att berätta om människans uppkomst.
Ny aspekt
Du kan med hjälp av bildstöd berätta hur människor levde på Forntiden.
Du kan redovisa hur människor levde i de olika tidsepokerna,
Du har mer än godtagbara kunskaper vad det gäller skillnader och likheter på hur människor levde under Forntiden.
Ny aspekt
Du kan med bildstöd berätta hur vi kan se spår från Forntiden.
Du kan berätta och förklara hur vi kan se spår från Forntiden.
Du har mer än godtagbara kunskaper vad det gäller att berätta och förklara hur vi kan se spår från Forntiden.
Ny aspekt
Du vet hur en hällristning ser ut och vad runor är.
Du kan göra en hällristning och med stöd skriva runor.
Du har mer än godtagbara kunskaper när det gäller hällristningar och runor.