Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi

Skapad 2018-06-19 13:56 i Aspen Montessori Grundskolor
En LPP över arbetsområdet antik och nordisk mytologi
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Under höstterminen i åk 2 arbetar vi med berättelser och myter om gudar i den antika och nordiska mytologin.

Innehåll

Vad ska du lära dig (mål):

  • Du ska kunna jämföra, återge och samtala om några myter och berättelser.

Undervisning

Du kommer att få: 
  • lyssna till berättelser om antika och nordiska gudar, 
  • diskutera dessa tillsammans i klassen,
  • träna på att jämföra de olika berättelserna med varandra samt med de berättelser vi arbetat med i Bibeln,
  • träna på att återge berättelserna,
  • rita och skriva i din SO-bok,
  • arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Hur visar du att du lärt dig (bedömning):

Vi bedömer din:

Analytiska förmåga genom att du visar att du kan jämföra myterna med andra myter och berättelser.

Kommunikativa förmåga genom att du visar att du kan samtala och återge de olika myterna och berättelserna.

Procedurförmåga genom att du deltar och genomför. 

Metakognitiva förmåga genom att du efter arbetsområdet reflekterar över vad du lärt dig i en utvärdering. 

Begreppsliga förmåga genom att du använder dig av ovanstående begrepp inom arbetsområdet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: