Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellen - en kort berättelse

Skapad 2018-06-19 13:58 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag och lägger en del tid på gestaltning, men har även diskussioner kring uppbyggnad samt läser olika noveller.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Välkomna in i novellernas förtrollande värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse - kort berättelse. Under denna period kommer ni att få lära er om, läsa, diskutera och skriva noveller.

Innehåll

Varför lära sig om noveller?

Noveller är kortare, berättande texter. De är en bra utgångspunkt för diskussioner kring sådant som berättarperspektiv, tidsbegreppet i en berättande text, olika sorters handling o.s.v. Ibland är syftet med en novell att få läsaren att reflektera, ibland handlar det endast om att underhålla.

Ni kommer att få möjligheten att förbättra förmågan att läsa och analysera skönlitteratur. Vad innebär det att tolka och analysera? Vad är ett budskap i en text? Vi kommer också att gå igenom vilka typiska drag en novell har. Ni kommer att öva er på att skriva inledningar, men också träna er förmåga att t.ex. skriva gestaltande beskrivningar gemensamt och/eller individuellt, för att sedan skriva en egen novell.

Gleerups Svenska 7-9

Berättande texter

Tolkning och budskap

Analysera

Noveller

Vad är typiskt för en novell?

Att läsa noveller

Olika exempel på noveller

Pälsen av Hjalmar Söderberg

Mörkret av Cilla Naumann

Mod av Per Nilsson

Hissen av Bim Wikström

Uppgifter

 • Tolka novell

 • Att döda ett barn

 • Miljöbeskrivning

 • Hissen

 • Läsa och reflektera

 • Skriva en egen novell

 • Elixir

 • Budskap i novellen Att döda ett barn.

 • Presentera en novell

 • Berättarperspektiv

 • Gestaltningsövning

 • Gruppuppgift: skriva en inledning

Matriser

Sv
Svenska novellmatris (årskurs 7-9)

E
C
A
Förmåga att visa läsförståelse
Göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i olika verk
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk

Skriva

E
C
A
Förmåga att anpassa till texttyp
Texten fungerar i huvudsak som en novell
Texten fungerar relativt väl som en novell
Texten fungerar väl som en novell
Förmåga att skriva med språklig variation
Skriva med viss språklig variation
Skriva med relativt god språklig variation
Skriva med god språklig variation
Förmåga att skriva med enkel textbindning
Skriva med enkel textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Skriva med välutvecklad textbindning
Förmåga att skriva med fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Förmåga att skriva gestaltande beskrivningar
Skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Förmåga att bygga en berättelse
Innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad
Förmåga att ge respons
Ger enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Ger välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Ger välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Förmåga att använda respons
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt,
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt

Tala

E
C
A
Förmåga att samtala och diskutera
Kan med enkla och till viss del underbyggda argument till viss del för samtal och diskussioner framåt
Kan med utvecklade och relativt väl underbyggda argument föra samtal och diskussioner framåt
Kan med välutvecklade och väl underbyggda argument föra samtalen och diskussioner framåt och fördjupa och bredda dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: