Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik och trafikregler

Skapad 2018-06-19 14:17 i Aspen Montessori Grundskolor
Arbete med trafik och trafikregler år 2.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Både i skolan och på fritiden behöver du ibland vara ute i trafiken tillsammans med andra barn och vuxna. Då är det viktigt att du kan en del om trafikregler och hur du ska bete dig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Vad ska du lära dig (mål):

Jag ska kunna:

 • de viktigaste trafikreglerna och skyltarna
 • berätta hur jag ska bete mig för att minska riskerna i trafiken då jag går, cyklar och är ute i mörker

Undervisning

Under några veckor på höstterminen kommer vi att:
 • se på faktafilmer tillsammans
 • läsa och skriva faktatexter enskilt, i par och tillsammans
 • måla och skriva om några trafikskyltar
 • diskutera den fakta som vi lär oss i texterna och filmerna och koppla det till vår egen närmiljö
 • identifiera riskfyllda plaster på vägen till och från skolan
 • diskutera trafiken i närmiljön och hur vi ska bete oss för att minska riskerna i trafiken

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om de viktigaste trafikreglerna
 • rita och berätta om några av de viktigaste trafikskyltarna
 • visa och berätta om riskfyllda platser i trafiken i ditt närområde
 • visa och berätta vad du ska tänka på för din egen säkerhet 
 • delta aktivt i våra klassens diskussioner om hur vi ska bete oss i trafiken

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: