Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division åk 3

Skapad 2018-06-19 14:19 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi arbetar vidare med multiplikation och börjar med division
Grundskola 3 Matematik
Under vårterminen ska vi befästa att upprepad addition kan ses som multiplikation. Vi kommer att arbeta vidare med tabellerna upp t.o.m. 10:an. Vi börjar med det sista räknesättet i matematikens värld; Division. Vi ska lära oss se sambandet mellan multiplikation och division, samt att göra bedömningar om när vi bör använda det ena eller andra räknesättet.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Vi ska arbeta med att utveckla dina förmågor genom att:

 • arbeta med problemlösning
 • arbeta med öppna utsagor
 • använda metoder för att göra beräkningar
 • lösa och formulera problem
 • arbeta såväl enskilt som tillsammans med en kamrat

Bedömning – Läraren vet att du kan när du: 

 • förstår tallinjer med hopp från multiplikationstabellerna både ökande och minskande 
 • använder samband mellan addition och multiplikation
 • använder samband mellan multiplikation och division
 • förstår och kan lösa matematiska problem i text
 • kan visa hur du löst en uppgift, med både symboler, text och bild
 • använder dig av det räknesättet som är lämpat för uppgiften
 • använder dig av likhetstecknet på rätt sätt
 • förstå att 3x2=6 är samma som 2x3=6 (kommunativa lagen)

 

 

 

Undervisning och tidsplan - 

Vi kommer under vårterminen repetera och lära oss tabellerna 0-10. 

Vi kommer göra det genom att:

 • se på film
 • genomgångar
 • arbete i par
 • matematikboken
 • spela spel
 • arbeta konkret
 • spel på iPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: