Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 2

Skapad 2018-06-19 14:56 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att träna tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Lgr 11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Följande moment kommer vi bl a att jobba med:

 • talen 0-100
 • textuppgifter och problemlösning
 • addition och subtraktion
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • uppställning i addition och subtraktion med och utan växling
 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 2, 5 och 10
 • division
 • tal i bråkform

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi har / gör:

 • tittar på filmade genomgångar
 • muntliga och laborativa genomgångar
 • arbetar på stora tavlan och elevernas skrivtavlor
 • problemlösning
 • huvudräkning
 • färdighetsträning i matteboken (Favorit matematik)
 • extra material för de som behöver öva mera eller behöver utmanas
 • mattespel
 • iPad

Kunskapskrav för år 3

Se nedan

Bedömning

Vi bedömer eleverna under arbetets gång.

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: