Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Believer - Spela ensemble VT-18

Skapad 2018-06-19 16:29 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 – 6 Musik
Vi spelar bas, trummor och keyboard till Believer - Imagine dragons

Innehåll

Vi tränar på att spela ett enkelt trumkomp: Bom tjaff eller Yllemössa, på knäna och på trumset.

Vi tränar ackorden Bbmoll, Gbmoll och F på keyboard.

Vi spelar en enkel elbasstämma.

Vi spelar tillsammans och sjunger till.

Vi provar att sjunga i mikrofon.

Vi pratar om hur det går att spela.

Believer

Bbm                               Bbm
First things first I´ma say all the words inside my
1        1          1      1       1     1         1              1

Gb                                     F      
Head. I´m tired up and tired of the way that things have
2           2      2      2          5        5           5              5 

Bbm                          Bbm
Been. Oh, oh,         oh.    The way that things have
1        1       1       1     1    1         1             1

Gb                                      F
Been, oh,    oh,                oh…
2           2       2         2        5         5          5           5

Bbm                                                   Bbm
Second things second, don´t you tell me what you think that I can
1            1          1             1                 1             1              1              1

Gb                                     F      
Be, I´m the one at the sail, I´m the master of my
 2           2       2         2        5         5          5           5

Bbm                               Bbm
Sea. Oh, oh,                 oh.       The master of my
1        1          1      1       1     1         1              1

Gb                                      F      
Sea. Oh, oh                      oh
2           2       2         2        5         5          5           5

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Believer - Spela ensemble VT-18

Spela och sjunga
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sjunga
 • Mu  E 6
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Spela slagverk
 • Mu  E 6
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Eleven kan även spela en enkel anpassad slagverksstämma
Spela elbas
 • Mu  E 6
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad basstämma
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma
Eleven kan även spela en enkel anpassad basstämma
Spela keyboard
 • Mu  E 6
Eleven bidrar till ackompanjemang på keyboard med några ackord.
Eleven ackompanjerar på keyboard och byter då några ackord med flyt.
Eleven ackompanjerar på keyboard och byter då ackord med flyt.
Tajming
 • Mu  E 6
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Resonemang
 • Mu  E 6
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: