👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 - Time to speak and listen!

Skapad 2018-06-20 08:09 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 5 Engelska
We will practice on our speaking and listening. We will talk about different subjects and practis how you can listen! Welcome to the English class!

Innehåll

Våra mål

 

Du kommer att utveckla din förmåga att:

- kunna uttrycka dig på engelska och göra dig förstådd (Speaking)

- kunna förstå det som sägs på engelska talad i lugnt tempo (Listening)

 

Så här arbetar vi

 

 Vi kommer att:

 • Prata i smågrupper och i större grupper
 • Titta på serien "Talk like a pro"

Bedömning

 Du visar att utvecklat dina förmågor genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- I samtal kan du uttrycka dig på ett enkelt och begripligt sätt när du pratar (Speaking)

- Du förstår det viktigaste av det som sägs på enkel engelska talad i lugnt tempo (Listning)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- I samtal kan du uttrycka dig enkelt och tydligt när du pratar med andra. Du anpassar fraser och
meningar till syfte, mottagare och situation (Speaking)

- Du förstår helheten som innefattar viktiga detaljer av det som sägs på enkel engelska talad i lugnt tempo (Listening)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6