👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sagotema

Skapad 2018-06-20 09:42 i Rabbalshede skola Tanum
Introduktion och uppföljning av Litteraturpedagog .Eleverna ska få uppleva sagor genom att lyssna, läsa, tala om och skriva sagor.
Grundskola F – 1 Musik Svenska
Vi jobbar med sagan om Bockarna Bruse

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna samarbeta med din grupp

du ska kunna sjunga och dramatisera sagan tillsammans med andra

du ska kunna rita och planera hur dina figurer och ert landskap ska se ut. 

du ska känna till vad som kännetecknar en saga

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du bedöms genom gemensam redovisning 
du bedöms också genom aktivt deltagande i de olika aktiviteterna som dramatisering, filmande, sång, planerandet av projektet.

du bedöms genom att du kan förklara vad som kännetecknar en saga

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Veckorna 39-40 under hösten -18

Vi bygger upp ett sagolandskap med hjälp av lera och vad naturen har att erbjuda.

Vi jobbar med sagans uppbyggnad och innehål

dramatisering, sånger, högläsning, film och foto

Vi skapar en bok i Book creatorKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3