Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 Skogen

Skapad 2018-06-20 09:54 i Högadalsskolan Härryda
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Det är många som gör utflykter till skogar. Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält, byggt en koja eller plocka bär och svamp. Man kan också jaga, orientera eller bara för att promenera i skogen. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är skog som vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Varför ska vi lära oss om skogen?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samspelet mellan människan och naturen. Vi behöver en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till biologin är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. det som händer i skogen.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

 

 • vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • hur löv och döda djur bryts ner
 • några namn på träd, bär och svampar
 • näringskedjor i skogen
 • skillnaden på rovdjur och bytesdjur
 • vad människan använder skogen till och varför skogen är viktig för människan.
 • vad som inte är bra för våra skogar
 • vad som menas med allemansrätten

 

Viktiga begrepp: allemansrätt, avverkning, barrskog, lövskog, blandskog, rovdjur, bytesdjur, urskog, nedbrytning, nationalpark, naturreservat, näringskedja.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet om Skogen
 • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • samtala och hur människan använder skogen, både i helklass och i mindre grupper

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och det du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Förmågor som vi tränar på är:

• att använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

• använda biologins begrepp för att beskriva och förklara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Skogen

Eleven har ännu inte visat grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Artkunskap
Du kan namnet på något/någon träd/växter/rovdjur/bytesdjur i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än två träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Träd
Du kan ge något exempel på hur lövträden och barrträden skiljer sig åt.
Du kan ge exempel på två skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge fler än två exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Skogstyper
Du kan namnet på någon skogstyp och vet vilken typ av träd som växer där.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog.
Skogsvård
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan även om förklaringen är något oklar.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen även om förklaringen är något oklar.
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen även om begreppet nedbrytning är något oklart.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något eget exempel på det.
Du vet ordning i nedbrytningsprocessen och kan tydligt förklara med egna exempel hur det går till. Du vet att processen heter nedbrytning.
Näringskedjan
Du kan ge exempel på delar av en näringskedja.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: