Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande faktatext; bondgårdsjur; Bosniska

Skapad 2018-06-20 10:05 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Du kommer att skriva en faktatext om bodgårdsdjur. Arbetet presenteras med text och bilder i PowerPoint.

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

I den här arbetsområdet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

– formulera sig och kommunicera i skrift

– läsa faktatexter

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Berättande texter

– Beskrivande och förklarande texter för barn

Språkbruk

– Ord och begrepp

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Beskrivandetext(faktatext) bondgårdsdjur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Jag kan förstå enkla ord och meningar som någon läser för mig.
Jag kan läsa och förstå en enkel faktatext innehållande korta enkla meningar.
Jag kan läsa och förstå en längre och sammanhängande faktatext.
Skriva
Jag kan söka information från en anvisad källa med en vuxen och skriva av information. Enstaka ord.
Jag kan söka information från en anvisad källa och skriva en enkla faktatext med den informationen. Enkla korta meningar.
Jag kan söka och välja ut information från flera källor. Jag kan skriva en enkel faktatext med egna ord och använda mig av ämnesspecifika ord. Sammanhängande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: