Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2 Ängen

Skapad 2018-06-20 10:22 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra enkla experiment/undersökningar som handlar om dina sinnen.

Innehåll

Du ska få möjlighet att:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner och arbeta både enskilt och tillsammans med andra elever
 • ta del av t.ex. faktatexter, filmer och bilder
 • sjunga sånger som handlar om kroppen, både på svenska och engelska
 • skriva korta faktatexter som handlar om kroppen och dina sinnen
 • göra olika experiment där du får möjlighet att prova ställa hypoteser och dra slutsatser. 
 • dokumentera arbetet på olika sätt, t.ex. skriva och rita egna bilder.

 

Bedömning

Du ska kunna:

- namnge 10 yttre kroppsdelar som vi arbetat med
- skriva en kort faktatext om de delar av kroppen du tagit del av genom presentationer; skelett, muskler, hjärta, blod, hjärna, lungor, hud, ögon, öron, näsa, mun och matens väg
delta i diskussioner kring hur du ska göra för att kroppen och du ska må bra
- delta i diskussioner kring kroppen och dess delar
- delta och utföra enkla experiment om dina sinnen samt dokumentera din undersökning med bild och text.
- visa dina kunskaper i en tipspromenad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: