Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HUSET (modell, ritning, material och värmesystem) VT18

Skapad 2018-06-20 10:50 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Teknik
Ni skall bygga en modell av ett hus i Floorplanner. Det kan vara ett hus som finns eller ett fantasihus. Huset skall vara 100-200 kvm i verkligheten. Ni skall också göra en tvådelad individuell uppgift om val av byggnadsmaterial till huset och om ett teknisk system i huset.

Innehåll

Metod/undervisning 

Uppgifter, kunskapskrav och fakta, filmer och länktips finns  i OneNote.

Uppstart:

Teknik i hemmet samt Elektricitet i varje hem.

Digital modell av ett hus:

  • Vi kommer att gå igenom grunderna i Floorplanner, ett program för att göra en modell av ett hus. Ni skall sedan två och två tillverka en modell av ett hus. Modell skall göras i Floorplanner. Ni kan skapa en modell av ett befintligt hus eller ett tänkt framtidshus.
  • Huset skall innehålla minst ett rum och kök samt toalett. Det skall ha dörrar och fönster. Det skall vara 100-200 kvm i verklig storlek.

 

Byggnadsmaterial:

Vi kommer att se några filmer och gå igenom olika material som finns i ett hus. Du ska sedan göra ett enskilt arbete om detta enligt instruktionerna i OneNote.


Värmesystem:

Vi kommer att gå igenom några olika tekniska system som finns i ett hus. Du ska sedan göra ett enskilt arbete om detta enligt instruktionerna i OneNote.

 

Bedömning:

Huset i Floorplaner bedöms parvis och resten av uppgifterna bedöms individuellt enligt matrisen.

Lycka till med ditt arbete!

Angela

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik 7-9

Tekniska lösningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Undersöka olika tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Föra underbyggda resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. teknikutvecklingen.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Teknik, människa, samhälle och miljö

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: