Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1-3

Skapad 2018-06-20 11:22 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Musik
Du ska få sjunga, spela och röra dig till musik. Du ska också få lyssna på och samtala om olika sorters musik. Du ska få skapa till musik och även pröva på att själv skapa musik på enkla sätt.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna delta i gemensam sång.
 • Du ska kunna delta i sånger från olika genrer, d v  s olika musikstilar.
 • Du ska kunna delta i olika former av sång, t ex kanon, växelsång.
 • Du ska kunna spela på rytminstrument tillsammans med andra och försöka följa takt och rytm.
 • Du ska kunna känna igen några musiksymboler och veta vad de betyder. Musiksymboler kan vara bilder och tecken, t ex repristecken, paustecken men också t ex hur en inräkning med en nickning visar tempo, takt och start.
 • Du ska pröva på att skapa musik på ett enkelt sätt tillsammans i en grupp.
 • Du ska kunna gestalta en sång, ett musikstycke eller en berättelse med hjälp av ljud, rytmer eller rörelser.
 • Du ska kunna imitera och improvisera rörelser, rytmer och toner.
 • Du ska i samband med musiklyssning kunna delge dina associationer, tankar och känslor.
 • Du ska kunna hur något instrument låter och ser ut från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Bedömning:

När vi bedömer utgår vi från de 3 långsiktliga målen som gäller från åk1-9. Under varje sådant mål har vi lagt in mer konkreta mål som  utgår från hur långt man bör komma i åk1-3, för att sedan kunna fortsätta att utvecklas i åk 4-6. Varje konkret mål finns i 2 eller 3 nivåer, beroende på hur det passar till innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: