Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-06-20 12:13 i Brännkärrsskolan Knivsta
Vi lär oss mer om höstens val genom att tala om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Eleverna får bilda egna partier som de redovisar för klassen. Partierna och deras partisymboler.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om höstens val genom att tala om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Eleverna får bilda egna partier som de redovisar för klassen.

Innehåll

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper kring aktuella begrepp.
 • Dina kunskaper om våra åtta riksdags partier och deras partisymbol.
 • Dina kunskaper om hur skillnaden mellan demokrati och diktatur.

Hur ska det bedömas?

 • Genom att du deltar i klassens diskussioner.
 • Genom att du är aktiv i din grupp när ni arbetar med och redovisar ert parti.
 • Genom att du kan berätta något om vad demokrati och diktatur är. 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Din förmåga att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Din förmåga att använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Din förmåga att söka information från olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen
 • Din förmåga att reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser

Undervisning och arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Skapa egna partier och redovisa dessa för klassen.
 • Läsa om demokrati och diktatur.
 • Se på film om demokrati.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: