Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2 Naturen på hösten

Skapad 2018-06-20 14:37 i Högadalsskolan Härryda
Vi arbetar med området "Naturen på hösten". Naturen förändras när det blir höst men varför? Vad är nyttan med det?
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Du har säkert märkt att mycket händer i naturen under hösten. Löven ändrar färg, fåglar flyttar och trädens frön seglar ner på marken. Några fåglar stannar hela vintern. Men varför är det så? Detta och mycket mer kommer vi att lära oss i det här avsnittet.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om skogen?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samspelet mellan människan och naturen. Vi behöver göra kloka val för en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till biologin är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. varför träden fäller sina blad på hösten.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

 • varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden
 • varför löven ändrar färg
 • vad som händer med löven på marken
 • hur olika frön sprids
 • varför en del fåglar flyttar

 

Viktiga begrepp: avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, mylla, nedbrytare, tjäle.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet Naturen på hösten
 • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • samtala om hur hösten skiljer sig från andra tider och varför träden tappar sina blad, både i helklass och i mindre grupper

Elevinflytande

 

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Förmågor som vi tränar på är:

• att använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

• använda biologins begrepp för att beskriva och förklara

Uppgifter

 • Powerpoint med lektionernas genomgång

 • Texthäfte till området Naturen på hösten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Naturen på hösten

Bra
Utmärkt
Fantastiskt
Artkunskap
Du kan känna igen och vet namnet på någon nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge några olika nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge flera olika nedbrytare/växter/fåglar
Flyttfåglar
Du kan någon orsak till varför fåglar flyttar.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du kan någon fågel som flyttar och någon som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge några exempel på några fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge flera exempel på fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Kompost
Du vet vad en kompost är och vad man använder en kompost till.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en kopost är och vad den används till. Du kan ge några exempel på vad man kan slänga och inte slänga i en kopost.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva vad en kopost är och vad den används till. Du kan ge flera exempel på vad man kan och inte kan slänga i en kopost.
Fröspridning
Du kan något sätt som ett frö kan spridas på.
Du kan på ett enkelt sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids genom att ge exempel.
Varför fäller träden sina löv på hösten
Du kan till stor del förklara varför träden fäller sina löv på hösten.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: