Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baserad på Jordens utveckling - livets uppkomst

Skapad 2018-06-21 08:32 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3) Svenska
Allting kommer ifrån ingenting. Varifrån kommer vi och allting vi känner till? Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens första andetag fram till människans första fotsteg.

Innehåll

Arbetsområde:

Under den här perioden ska vi lära oss om jorden och livets utveckling. Vi börjar med universums uppkomst och går vidare till jordklotets födelse, första livet och utvecklingen av växter och djur i vattnet. Sedan tar vi oss upp på land och fortsätter följa den spännande utvecklingen av livet där. Vi stannar till ett tag vid dinosaurierna och avslutar sedan med istiderna och uppkomsten av Homo Sapiens.

Mål för eleven:

 • förstå vår tidslinje och kunna förklara jordens/livets utveckling utifrån bilderna 
 • känna till och kunna  berätta någon fakta om ett urtidsdjur
 • kunna berätta någon fakta om en dinosaurie

Arbetssätt:

Vi kommer att starta hela vårt arbetsområde med att arbeta med en tidslinje och denna kommer vi att fortsätta följa och återkomma till. Pedagogerna kommer att berätta spännande historier och hålla i genomgångar. Vi kommer att titta på filmer och läsa texter. Vi kommer att skriva många olika slags texter, göra tankekartor, sammanfattningar och svara på frågor. Under hela arbetets gång kommer vi att skapa och måla/rita i olika slags material och med olika slags tekniker. Vi kommer att arbeta tillsammans, i grupper och enskilt.

Bedömning/redovisningsform:

Utvärderingar/återkopplingar/tester under arbetets gång

Egen tillverkad bok

Individuellt arbete med tankekartor, sammanfattningar, faktatexter och illustrationer

Korta återkopplingar efter lektionspass

Prov i slutet av arbetsområdet

Vi bedömer din förmåga att:

 • utifrån en tidslinje med bildstöd förklara hur livet på jorden har utvecklats
 • delta i samtal och diskussioner samt att du kan använda dig av relevanta begrepp och förklaringar
 • planera och strukturera dina faktatexter utifrån tankekartor och stödord
 • skriva faktatexter med begrepp som hör till ämnet
 • söka fakta från böcker eller internet och sedan kunna skriva en enkel faktatext 
 • använda material och olika tekniker när du gör dina bilduppgifter
 • muntligt redovisa ditt arbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Bedömningsmatris Jordens utveckling

Jordens utveckling

 • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3   Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO   3   Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
På väg
Kan det mesta
Det här kan jag!
Känna till Jordens och livets tidiga utveckling förändrats
Jag kan berätta på ett enkelt sätt
Jag kan berätta i tidsordning samt kan en del begrepp som hör till ämnet
Jag kan begreppen och har en god tidsordning när jag berättar
Jag kan lägga bilder i rätt ordning
Jag kan med hjälp av lärare/kamrat strukturera en tidslinje med bilder det mesta blir rätt
Jag kan strukturera en tidslinje med bilder själv ber om råd ibland och det mesta blir rätt
Jag kan strukturera en tidslinje med bilder själv
Jag kan läsa och lägga textremsor i rätt ordning
Jag kan med hjälp av lärare/kamrat läsa textremsor och lägga dem i en ordning där det grundläggande blir rätt
Jag kan strukturera en tidslinje med textremsor själv och det mesta blir rätt
Jag kan med med gott självförtroende strukturera en tidslinje med text själv
Jag kan olika begrepp kopplade till Jordens utveckling
Jag är säker på vissa begrepp och kan samtala kring dem
Jag är säker på ett flertal begrepp och kan samtala kring dem
Jag är säker på de flesta begreppen och kan samtala kring dem
Jag kan sortera fakta
Jag kan med hjälp av lärare/kamrat sortera på ett enkelt sätt
Jag kan sortera själv på ett enkelt sätt. Jag kan förklara hur jag tänkt.
Jag kan sortera på olika sätt och förklara hur jag tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: