Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsning åk 4

Skapad 2018-06-21 09:03 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med och utveckla läsförståelsen samt läsförmågan.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med undervisningen är att stimulera elevernas intresse för att läsa. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och förståelsen för omvärlden.

Efter läsåret ska du kunna:

  • läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
  • visa din läsförståelse genom att till exempel göra sammanfattningar och delta i diskussioner tillsammans med andra.
  • använda olika lässtrategier för att tolka texter, urskilja texters budskap både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Arbetsgång

Vi kommer att läsa olika slags texter och kommer främst att arbeta med materialet "De tre nycklarna" som tränar läsförståelsen.

Du kommer få läsa olika skönlitterära böcker.

Du kommer att jobba med och reflektera kring texter på olika sätt; både enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av lärandematriser, självbedömning, kamratbedömning samt efter respons av undervisande lärare.

 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: