Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS - De fyra räknesätten

Skapad 2018-06-21 09:11 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
addition, subtraktion, multiplikation, division
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar vidare med de fyra räknesätten - addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kopplar det vi lär oss till vardagsnära situationer.

Innehåll

Arbetsområde:

De fyra räknesätten - addition, subtraktion, multiplikation och division, likheter, olikheter, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Mål för eleven:

Du ska kunna lösa rutinuppgifter med de fyra räknesätten.

Du ska kunna beskriva hur du tänker när du löser en uppgift.

Du ska kunna likheter och olikheter, större än och mindre än.

Du ska behärska skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion.

Du ska kunna begrepp som term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.

Du ska kunna se och fortsätta ett talmönster.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta i vårt läromedel.

Vi kommer att spela spel kopplat till innehållet.

Vi kommer att arbeta med konkret material.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Redovisningsform:

Vi gör skriftliga diagnoser.

Bedömning:

Det som bedöms är din förmåga att lösa rutinuppgifter men också hur du gör när du löser dem. Vägen till svaret är viktigast nu.

Bedömningen gäller också att du förstår begrepp och kan använda begrepp som hör till arbetsområdet. 

Reflektion:

Känner jag mig säker på de fyra räknesätten?

Kan jag lösa en problemlösningsuppgift och beskriva hur jag tänker?

Kan jag minst en säker skriftlig räknemetod (algoritm, talsorter var för sig, hopp på tallinje)?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kopia av DS - De fyra räknesätten

På väg att nå målet.
Uppnått målet.
Jag kan lösa rutinuppgifter med de fyra räknesätten.
Jag kan beskriva hur jag tänker när jag löser en uppgift.
Jag kan förklara begreppen likheter/olikheter och större än/mindre än.
Jag kan använda mig av skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion.
Jag kan begrepp som term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.
Jag kan se och fortsätta ett talmönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: