Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Skriva berättande text - Huset

Skapad 2018-06-21 10:06 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
I en berättande text beskriver du en karaktär och en händelse som får en lösning och ett avslut.
Grundskola 3 Svenska
Vi i klass 3 ska bygga upp en bok om olika karaktärer som bor i ett hus i Lund. Du ska få lära dig hur du skriver för att fånga läsarens intresse. Du ska bygga upp din berättelse kring en karaktär som bor i vårt hus och som är med om en händelse, händelsen får en lösning och ett avslut.

Innehåll

Dina mål

Du ska under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

 • att bygga upp en berättelse med en inledning, ett händelseförlopp och en avslutning.
 • att beskriva karaktären och händelser
 • att bearbeta din text och göra den bättre
 • att kombinera texten med bilder
 • sammanfatta händelsen i din berättelse

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att: 

 • förbereda varje ny del av berättelsen tillsammans
 • läsa varandras berättelser för att ge återkoppling om tydlighet, beskrivningar och stavning. 
 • bearbeta berättelsen under skrivandets gång.
 • kombinera text med bild 

 

Utvärdering

 

Du får läsa upp din berättelse för andra.

Du får ta emot respons på ditt skrivande.

Du får läsa andras berättelser och ge respons på deras skrivande.

Du får sätta ihop din berättelse till en bok och illustrera.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skriva berättande text

På väg att nå målet.
Uppnått målet.
Jag kan skriva en text med inledning, händelse och avslut.
Jag kan bearbeta din text och göra den bättre.
Jag kan använda dig av ett karaktärsschema och använda dig av det när du skriver.
Jag kan stava till vanlig förekommande ord.
Jag använder dig av stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och talstreck när jag skriver.
Jag kan göra en bild som hör samman med din text.
Jag kan ge kamratbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: