Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-06-21 11:34 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik Kemi
Hur uppstår vindar, moln, regn och snö? Varför är solen, vatten och luft så viktig för livet på jorden? Vad är en energikälla? Hur kan vi spara värme? Hur sprider sig värme? Vad är en väderprognos? Hur kan man mäta väder? Det är frågor som du ska kunna besvara efter det här arbetsområdet.

Innehåll

 

Utgångspunkt

I elevgruppen finns till viss del kunskaper om begrepp på olika vanliga väderfenomen samt vattnets kretslopps betydelse för de olika väderfenomenen. Förmågan att kunna använda begreppen för att förklara olika väder behöver dock fördjupas hos många. Det finns en intresse i gruppen kring väderfenomen, såsom storm, aska, regn, tornado. Eleverna associerar begreppet energi till olika energikällor.

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du :

 • Kunna beskriva varför solen är viktig för livet på jorden?
 • Kunna ge något exempel på hur vi kan spara värme, energi hemma?
 • Kunna ge något exempel på hur värme kan sprida sig?
 • Kunna förklara hur vindar uppstår? 
 • Veta hur moln, regn och hagel bildas?
 • Kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge något exempel på hur man kan mäta väder?
 • Kunna förklara hur vattenvärme kan sprida sig genom minst två föremål.
 • Kunna förklara vad är ledare och isolator ?
 • Kunna ge exempel på minst en isolator och ledare.

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du:

 • Kunna beskriva varför solen är viktig för livet på jorden?
 • Kunna ge flera exempel på hur vi kan spara värme?
 • Kunna ge flera exempel på hur värme kan sprida sig?
 • Kunna rita och beskriva hur vindar uppstår?
 • veta hur moln, regn och hagel bildas?
 • Kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge flera exempel på hur man kan mäta väder ?
 • Kunna förklara vad är ledare och isolator ?
 • Kunna ge exempel på flera isolator och ledare.
 • Kunna förklara hur vattenvärme kan sprida sig genom olika föremål?

 

Genomförande:

 • Genomföra experiment : "Vattenvärme och isolering"
 • Dokumentera experiment att skriva rapport.
 • Läsning och diskussioner utifrån lärobok.
 • Läsa olika typer av texter.
 • Titta på filmer och diskutera.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Dramatisera "Vind, aska och Värme ledning"
 • Högläsning utifrån lärobok samt diskussioner utifrån lärarledda experiment.

 

Aktuella begrepp: aska och blixt, dimma, energi, hagel, isolering, kyla, leda värme, meterolog, moln, nederbörd, regn, snö, hagel, solceller, solenergi, temperatur, tromb, orkan, vind, väderprognos, värme, åska, årstider.

 

 

Bedömning och dokumentation:

Hur vi kan isolera vattenvärme bedöms utifrån en praktisk uppgift /experiment som eleverna får samtala/skriva utifrån.

Skriftligt prov.

 

   Anpassningar:

 • Bildstöd
 • Comfort focus
 • Ipad

    Material:

 • Sli
 • Studi
 • Youtube
 • Diverse undersökningsmaterial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: