Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati år 4

Skapad 2018-06-21 13:12 i Sternöskolan Karlshamn
LPP för arbetsområdet demokrati i ämnet samhällskunskap ht-11.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du ska undersöka vad en demokrati är och hur en demokrati fungerar. Du tar reda på hur Sverige styrs och vad som krävs för att få rösta. Du ska även ta reda på vilket ansvar kommunerna har. Du deltar i diskussioner om hur klass- och elevråd fungerar. Du ska tillsammans med dina klasskamrater bilda politiska partier. Du ska besöka andra klasser och övertyga dem om att lägga sina röster på just ditt parti.

Innehåll

Innehåll

Du vet säkert att Sverige är en demokrati men vet du vad en demokrati innebär? Det ska du arbeta med under vt-18. Du kommer under arbetets gång undersöka vad en demokrati är, hur en demokrati fungerar. Du kommer läsa om hur Sverige styrs och vad som krävs för att du ska få rösta. Du kommer även arbeta med elevdemokrati och hur ett klass- och elevråd ska fungera på skolan. Du kommer att ta reda på vilka uppgifter kommunerna i Sverige har. Slutligen ska du få bilda ett politiskt parti då du tillverkar egna affischer, broschyrer och valsedlar.

Så här ska vi arbeta

Vi ska arbeta med böcker och filmer. Vi kommer att ha många gemensamma diskussioner, parata om hur det ser ut i Sverige och i vår kommun och på vår skola. Du kommer även att få tycka till om vad du tycker är rätt och fel i vårt samhälle.

Syfte och övergripande mål

Följande övergripande syften är aktuella

Bedömning

Bedömning av dina förmågor och kunskaper görs på unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati år 4

>>>
>>>
Kunskap
Visar vad du lärt dig
Du känner till vad en demokrati är, du känner till hur beslut tas i en demokrati fattas och du känner till hur det politiska styret ser ut i Sverige
Du har goda kunskaper om vad en demokrati är och hur en demokrati fungerar och hur styret ser ut i Sverige
Du har mycket goda kunskaper om vad en demokrati är och hur en demokrati fungerar och hur styret ser ut i Sverige
Förstå
Visar att du förstått ämnet
Du visar viss förståelse för hur en demokrati fungerar och kan förklara vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en demokrati
Du visar förståelse för hur en demokrati fungerar och och kan förklara vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en demorati
Du visar god förståelse för hur en demokrati fungerar och kan förklara vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en demorati
Reflektera
Dina egna tankar och åsikter
Du kan på enkelt sätt fundera över och tycka till om viktiga beslut i skolan och i vårt samhälle
Du kan fundera över och tycka till om viktiga beslut i skolan och i vårt samhälle
Du kan på ett utvecklat sätt fundera över och tycka till om viktiga beslut i skolan och i vårt samhälle
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: