Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 HT

Skapad 2018-06-21 14:31 i Västra skolan Hudiksvall
Här är målen, undervisningen och bedömning för Matteborgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
I vår nya bok Matteborgen 4A kommer vi att jobba med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen. Men vi kommer också att jobba med mycket mer utanför boken.

Innehåll

Du ska få lära dig:

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.

Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Taluppfattning

- kunna läsa och skriva tal 0-10 000

- förstå vårt talsystem

- kunna ordna tal efter storlek

- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

- kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

Addition och subtraktion

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Geometri

- känna till något om hur man mätte längder förr

- kunna mäta och rita sträckor

- kunna uppskatta och mäta längder

- kunna växla mellan olika längdenheter

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

- kunna räkna ut figurers omkrets

Multiplikation och division

- förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5x60 och  5 x600

- kunna multiplicera tal som 3x47 och 2x536

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna använda kort division (utan minnessiffra)

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Tabeller och diagram

- hämta fakta ur tabeller

- ordna fakta i en tabell

- läsa och förstå stapeldiagram

- göra en avprickningstabell

- rita stapeldiagram

På vilket sätt? Hur?

I matten tränar vi på att utveckla de olika förmågorna; kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang.

Vi jobbar konkret med olika material, spelar mattespel tillsammans och på dator, tränar på problemlösning och att redovisa och diskutera olika lösningar. Arbete i matteboken. Genomgångar av läraren och pedagogiska program.

Det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas på sin nivå och kommer så långt som möjligt i sitt lärande, därför anpassas uppgifter och material till varje enskild elev.

Bedömning

Diagnoser och prov på det du arbetar med i matteboken.

Kartläggningsplanens tester HT 2018: Uppföljning av nationella prov, Skolverkets Diamant AG5.

Läraren bedömer också de olika förmågorna kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: