Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Sv, SvA v ht 2018/ vt 2019 år 2

Skapad 2018-06-21 19:29 i Västerholm Grundskolor
Planering för Sv, SvA : läsa, skriva, tala
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Läs- och skrivutveckling. lässtrategier, läsförståelse och ordförråd.

Innehåll

Presentation

 • "Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva"

 • Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta berättande texter och faktatexter, enskilt och tillsammans med andra samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • att läsa faktatexter och berättande texter

 • att skriva tankekartor

 • att skriva faktatexter och berättande texter

 • att berätta utifrån en tankekarta

 • instruktioner

 • att renskriva texter på dator

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur långt eleven har kommit i sin läs- och skrivutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
God läsutveckling, del 2

Ordavkodning
Jag kan läsa ord som busa, leka, måla.
Jag kan läsa ord som spel, gris, blöt.
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand.
Jag kan läsa ord som spruta, struts, krita.
Jag kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag.
--
--
--
Flyt i läsningen
Jag kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max".
Jag kan läsa meningar som "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag rättar mig själv när jag läser.
Jag läser barnserier.
Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.
Jag kan läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder på egen hand
--
--
Läsförståelse
Jag kan läsa och förstå en lång mening, t ex "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder.
Jag kan läsa och förstå ett helt stycke.
Jag pratar gärna och ställer frågor om det jag läst.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
Jag kan "läsa mellan raderna".
Jag kan läsa och följa en anvisning.
Jag kan uppfatta "den röda tråden" i en berättelse.

Sv SvA
Skrivutveckling

Handstil
Jag kan forma både små och stora bokstäver.
Jag blandar inte små och stora bokstäver när jag skriver.
Jag skriver tydligt så att andra lätt kan läsa det jag skriver.
.Jag skriver för det mesta på raderna.
Jag kan skriva på dator.
Stavning
Jag kan skriva korta ord med ljudenlig stavning rätt.
Jag kan skriva två- och ibland flerstaviga ord med ljudenlig stavning rätt.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Meningsbyggnad och textform
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva en enkel mening.
Jag kan ibland sätta punkt och stor bokstav på rätt plats.
Jag kan skriva meningar med måJag kan skriva en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.nga olika ord.
Mina meningar är ibland långa och komplicerade.
Jag skriver både långa och korta meningar. Ibland rättar jag mig själv.
Skapande skrivning
Jag kan skriva en liten berättelse som jag fått höra, men jag använder inte så många ord.
Jag kan själv komma på och skriva en kort berättelse.
.Jag kan skriva en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Jag kan skriva en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Funktionell skrivning
Jag kan skriva en minneslapp och en önskelista.
Jag kan skriva meddelanden.
Jag kan skriva dagbok.
Jag kan använda en tankekarta, när jag skriver en faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: